Management

Dipl.-Ing. Manfred Reisner

Geschäftsführung

Ing. Ladislaus Kuralovics

Geschäftsführung

Kontakt

Skach Gesellschaft m.b.H.

Beethovengasse 43-45
A-2340 Mödling

Tel. +43 (0) 2236 409 – 2418, 2464 oder 2468
Fax +43 (0) 2236 409 - 2469

Share